Norrhuset är en serie arkitektritade hus som produceras av Byggcity i Luleå. Men trots att vi i huvudsak bygger färdiga modeller så är vi en mycket flexibel hustillverkare. Du som kund kan nämligen beställa vilket drömhus du vill genom att själv designa ditt boende eller ändra utifrån någon av de befintliga modellerna.

Vi tar det personligt

Vi arbetar nära våra kunder och våra uppdrag är alltid väldigt personliga. Med det menar vi att vi bygger våra hus med egen personal i egna lokaler från start till mål. Våra snickare har varit med länge och har både stor kunskap och erfarenheter av byggnationer av olika. Dessutom är vi erkänt bra på att bygga energisnålt och att gena i kurvorna är inget vi sysslar med. Vi bygger med stolthet.

Du som kund har samma kontaktperson under hela processen som hjälper dig med goda råd och smarta tips. Men personligheten betyder också att du kan vara med och påverka slutresultatet utifrån just dina behov och önskemål. Du får ditt hus som du vill ha det helt enkelt.

Trähus är ett klokt miljöval

Trä är förnyelsebart och en del av naturens kretslopp. Därför är valet av trähus också ett klokt miljöval. Granar och tallar som har vuxit långsamt i norrbottniska skogar har bra kvalitet och orsakar inga långa transporter. Under växttiden binder träden koldioxid, som annars skulle ha trängt ut i atmosfären. Trä är också ett relativt lätt byggmaterial vilket gör att det inte går åt så mycket energi att hantera och förädla.

Torra fakta

Fukt är ett av husets största fiende. Därför bygger vi våra hus inomhus i en miljö som är väl skyddad från snö, regn och slask. Tack vare den processen kan vi också snabbt montera huset och minimera risken för skador.