Norrhuset och ägaren Byggcity har utsetts till ett av Norrbottens mest expansiva företag 2016 av Almi! Tillsammans med nio andra lokala entreprenörer tar vi plats i årets Tillväxtliga.

 

Niklas Lindbäck, VD på Byggcity:

Vad betyder det för er?

Det ju alltid roligt att bli uppmärksammad av olika positiva anledningar, som stabil tillväxt och hög kundnöjdhet.

Hur har ni tagit er dit ni är idag?

Nyckeln för just oss är att vi har två stabila ben att stå på. Vi tillverkar både hus samt byggdelar till övriga entreprenader. Det sammanslaget ger en relativt stor volym per anställd. Och framförallt säkra byggen för våra kunder!

Vad står Norrhuset och Byggcity för?

Norrhuset/Byggcity står för kvalitet och trygghet. Vi har en säker arbetsplats för våra fantastiska medarbetare, och vi är riktigt stolta över våra produkter! Viktigast för oss är kunden, som möjligen gör sin viktigaste och största investering i livet. Vi ser till att investeringen uppfyller deras förväntningar, och mer därtill.

Hur ser framtiden ut för Norrhuset?

Framtiden ser otroligt ljus ut för Norrhuset. Vi har bra renomméer, såväl från kunder som stadsbyggnadskontoret och besiktningskontrollanter. Vår vision är att bygga upp hustillverkningen för att kunna möta alla framtida kunder.

Hur ser framtiden ut för branschen?

Jag har svårt att svara för hur det är för våra branschkollegor och konkurrenter, men framtiden för oss har aldrig sett bättre och ljusare ut än just nu.